O nas

Časopis Porabje

izhaja od 14. februarja leta 1991. Je edini slovenski časopis na Madžarskem, ki informira porabske Slovence v maternem jeziku. Izhaja vsak teden na 12 straneh, v 650 izvodih.

Pri časopisu smo zaposleni trije (urednica, fotograf-novinar, računovodkinja).

Honorarno dela za časopis od 15 do 20 ljudi. To so dopisniki in distributerji, kajti po porabskih vaseh imamo lastne ljudi, ki raznašajo časopis.

V časopisu se poslužujemo knjižne slovenščine in porabskega narečja. Ob aktualnih političnih dogajanjih na Madžarskem in v Sloveniji, povezanih z narodnostno politiko, poročamo o vseh dogodkih v Porabju in tudi drugje, kjer v večjem številu živijo porabski Slovenci (Budimpešta, Szombathely, Mosonmagyaróvár).

Bralci radi berejo poljudno-znanstvene serije (narodopisne, literarno-zgodovinske, jezikovne) in seveda pogovore, intervjuje.

Časopis ob informiranju odigra pomembno vlogo pri ohranjanju narodnostne identitete ter maternega jezika porabskih Slovencev.
Časopis, ki ga tiskamo v Murski Soboti, se financira iz dveh virov, s pomočjo Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu ter Urada vlade predsednika na Madžarskem.

Zgodovina

Po ustanovitvi Zveze Slovencev na Madžarskem leta 1990 so si člani organizacije zadali še cilj, da bi začeli izdajati lastni časopis.

To se je tudi uresničilo in je prva številka časopisa Porabje izšla 14. februarja 1991. Za urednico so izbrali Marijano Sukič, ki je od samega začetka do septembra 2022 opravljala funkcijo glavne urednice.

Njeno več kot tridesetletno delo ima izjemen prispevek pri ohranjanju jezika in identitete porabskih Slovencev.

Časopis je bil do leta 2005 štirinajstdnevnik, od julija 2005 pa izhaja kot tednik. Na začetku je izhajal le na šestih straneh, od 20. številke prvega letnika pa na osmih straneh.

Od desete obletnice do datuma, ko je časopis postal tednik, je izhajal vsak drugi teden na dvanajstih straneh. Od julija leta 2005 kot tednik izhaja vsak teden na osmih straneh.

Časopis je bil 14 let brezplačen in ga je dobila vsaka porabska družina. Ko je zaradi finančnih težav uredništvo moralo uvesti naročnino, se je število bralcev precej zmanjšalo, saj se večina ljudi ni odločila za naročilo časopisa.

250 naročnikov iz Porabja, ostali izvodi pa so poslani po pošti naročnikom zunaj Porabja in v Slovenijo, predvsem na Goričko in v tujino, kjer živijo Slovenci, ki izvirajo iz Porabja.

Scroll to Top